Taido er en japansk kampkunst og selvforsvar, der hører til den kampsport gruppe af systemer som under ét kaldes Budo. Andre eksempler på budo systemer, kampsport og selvforsvar er Judo, Karate-do, Aikido og Kendo. Taido er udviklet fra Gensei-ryu-karate af Okinawamesteren Seiken Shukumine, grundlæggeren af begge kampsport systemer. Taido bliver kaldt for det 21'århundredes kampkunst. Taido kan minde lidt om en akrobatisk form for Karate kampsport . Teknikkerne indeholder slag, spark og enkelte kast. Man bevæger sig meget, og flytter ofte kroppen over stor afstand ved hjælp af rulninger, vejrmøller og spring. Taido adskiller sig fra anden kampkunst og selvforsvar ved måden man bevæger sig på, og ved principperne for udvikling af kraft i spark og slag. Taidoteknik fungerer tredimentionelt, dvs. at man udfører teknik fra luften nedad, fra stående stilling, eller fra gulvet opad. En særlig kvalitet ved Taido er, at man ikke behøver at have vægtklasser ved konkurrencer. Systemets teknikker gør at udøvere med vidt forskellig størrelse og styrke kan træne sammen eller konkurrere mod hinanden.
Engelsk version
Taido Danmark
Dansk Taido Association
Københavns Taido Dojo